• - pekeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2015 - JPA
  menambah baik kadar kelayakan kemudahan Cuti Rehat tahunan bagi ... Kadar kelayakan Cuti Rehat tahunan pegawai Perkhidmatan Awam ...
 • - Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2017 - JPA
  seseorang pegawai yang bersalin layak mendapat cuti bersalin .... Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2010 hingga melepasi tarikh 1 Januari 2018, pegawai boleh menggunakan kadar tambahan baharu ini mulai.
 • - JPA.BP.1 1 PENGIRAAN CUTI REHAT ATAU CUTI REHAT KHAS ...
  Skim. Perkhidmatan /. Gred / Tarikh. Lantikan. Tahun. (A). Cuti. Tahun. Lepas. (B). Cuti ... Nota : Sila gunakan borang tambahan jika ruang tidak mencukupi.
 • - kadar kelayakan kemudahan cuti rehat tahunan - Intan
  (terima opsyen/ lantikan. 1.1.2009). KELAYAKAN CUTI REHAT TAHUNAN SEDIA ADA .... 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012. *Catatan : Tertakluk kepada PP 4/2002 ... tambahan 5 hari tersebut tanpa proportionate ...
 • - panduan permohonan cuti tanpa rekod - eDasar@UMP
  Cuti Menghadiri Latihan atau Khemah Kerja Tahunan Pertubuhan / Persatuan d. ... Tambahan 2 hari lagi untuk perjalanan (pergi dan balik). CUTI MENGHADIRI ...
 • - Bahagian Sumber Manusia - KKM
  Pengurusan Permohonan Cuti Sakit Barah. 22. Pengurusan Permohonan Pewujudan Jawatan Tambahan/Baru Tahunan di ..... Mac 2010. 4.
 • - Buku Panduan Cuti (dalam Perkhidmatan UTHM) - Pejabat Pendaftar ...
  C. Cuti Kerana Perkhidmatan. 1. ..... menimbangkan apa-apa cuti tambahan sama ada bergaji penuh ... Pekeliling Pengurusan Bilangan 31 Tahun 2010.
 • - Slaid Sesi Selari Pengurusan Cuti - HRMIS
  Sesi Dialog HRMIS 11-13 Julai 2010. Tn. Hj. Yusuf ... Menyediakan fungsi pengurusan cuti secara atas talian bagi .... tambahan 30 hari cuti.
 • - Takrif cuti [Perkara 1(i) Perintah Am Bab C] Peraturan-Peraturan ...
  Dasar Cuti Rehat [Perkara 2 (a) Perintah Am Bab C]. Untuk tujuan kecekapan .... tempoh perkhidmatan [PP 14/2010]. Pegawai perlu mengisi ... Boleh dibenar cuti tidak berekod tidak melebihi 14 hari dengan tambahan. 2 hari bagi perjalanan.
 • - PEKELILING KSCP PENDAFTARAN KURSUS SEMASA CUTI ...
  Jadual KSCP, Sidang Akademik 2010/2011. Cuti ... Sebarang pindaan atau tambahan kepada senarai tersebut perlu dihantar selewat- lewatnya pada 23 Mei ...
 • - [Removed] SPPTP 2010-3.pdf - Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian
  SURAT PEKELILING PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN BIL 3/2010. PENARIKAN BALIK .... Cuti Umum dan Cuti Am untuk Negeri Sabah dan Sarawak. .... termasuklah pemasangan lampu elektrik tambahan, soket tambahan atau ...
 • - CUTI BERSALIN Cuti Bersalin merupakan tambahan cuti sakit yang ...
  Cuti Bersalin merupakan tambahan cuti sakit yang diberikan ... Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan tempoh Cuti ... 14 Tahun 2010 e).
 • - Borang Cuti Bersalin
  [Cetakan Mei2015]. PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI BERSALIN ... Permohonan ini adalah selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2010: - Seseorang ... Nota Tambahan (SILA AMBIL PERHATIAN): - Pegawai yang ...
 • - Untitled
  Mac 2010. Ruj. Kami. Tarikh. Semua Pengarah Bahagian. Semua Pengarah Kesihatan .... 5.3 Permohonan baru hendaklah dibuat semula jika ada tambahan hospital / ... perlaksanaan lokum termasuk memastikan cuti tahunan dinyatakan.
 • - PERINTAH AM BAB G (III) ELAUN LEBIH MASA
  giliran bertugas tambahan yang dikerjakan di antara jam ... selepas waktu bekerja biasa atau hari cuti mingguan atau hari ... 8 Tahun 2010, Para 11 dan 12. 16 ...
 • - FAQ Perkhidmatan - KPM
  14/2010, Guru berkenaan dikehendaki untuk memenuhi tempoh Cuti Bersalin di .... Bergaji Penuh tambahan sebanyak 720 hari bagi penyakit kanser rahim?
 • - per - JDIH Kementerian BUMN
  kerja, pulang sebelum waktunya, tugas kedinasan dan cuti PNS di ... Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
 • - PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...
  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. tentang Cuti. Pegawai Negeri ... Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik.
 • - Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 ... - JDIH
  Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang.
 • - Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
  seseorang pegawai yang bersalin layak mendapat cuti bersalin bergaji ... dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2010 hingga melepasi tarikh 1. Januari 2018, pegawai boleh menggunakan kadar tambahan ...
 • - [Removed] Download - Biro Kepegawaian dan Organisasi - Kementerian ...
  Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1976 ... Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan. Lembaran Negara ...
 • - Staff Guide Book - FBM - UiTM
  Cuti Tanpa Gaji bagi Pegawai Yang Mengikuti Pasangan ..... 4.3 Bagi tujuan pengesahan ke dalam perkhidmatan, syarat tambahan bagi ..... 4 Tahun 2010.
 • - jam kerja dosen pada perguruan tinggi keagamaan
  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan. Lembaran .... (1) Dosen berhak mendapat cuti sama dengan ketentuan yang berlaku ...
 • - peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 90 ...
  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan. Lembaran Negara ..... dan surat izin cuti sakit bagi pegawai dimaksud; e. format surat ...
 • - Cuti Rehat
  Tidak hadir bertugas tanpa cuti, tanpa kebenaran ketua .... Lantikan = 15.2.2010 - 14.2.2011. ® Baki cuti tidak ... (Layak tambahan 5 hari CR pada. 1/1/2008). 25.
 • - program memfailkan borang nyata cukai pendapatan (bncp)
  Sabtu, Ahad dan cuti umum). ii. Tambahan masa ini juga ... Tempoh Perakaunan. Berakhir. Tambahan Masa Sehingga. 2010. 31 Mei 2010.
 • - peraturan pemerintah republik indonesia nomor 53 tahun 2010 ...
  Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43. Tahun 1999 ...
 • - P.U. (A) 303. 3909 AKTA KERJA 1955 PERATURAN-PERATURAN ...
  PERATURAN-PERATURAN KERJA (PEKERJA SEPARA MASA) 2010 ... separa masa untuk kerja tambahan itu pada kadar yang berikut: (a) tidak kurang .... yang kontrak perkhidmatannya tamat, kelayakannya untuk cuti tahunan berbayar ...
 • - IMPLEMENTASI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 DAN PP ... - Neliti
  Peraturan cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tercantum dalam PP nomor 24. Tahun 1976 ... libur sendiri, tetapi dengan adanya PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin, dosen membutuhkan cuti .... yang mendapat tugas tambahan seperti.
 • - program outreach 2009 bahagian saraan jabatan perkhidmatan awam ...
  Cuti Untuk Mengambil. Peperiksaan. •Cuti Isteri Bersalin .... 20/08/2007 – 19/08/2008. (Layak tambahan 5 hari CR pada .... PP 14/2010. CUTI BERSALIN ...


 • © 2018 PDFPit.com. All right reserved. Contact Us: PDFPit[at]outlook.com